Pajalaklock


Pajala klockan är 35cm i diameter. Den har en timvisare som går ett varv på 24 timmar, dvs ett varv per dygn.

Sekundvisaren symboliserar “tidensgång” samt att den indikerar att klockan fungerar. För att undvika förväxling har Pajala klockan ingen minutvisare.

På klockans ytterkant finns det 48 st olikfärgade och löstagbara bitar. Varje bit representar 1/2 timma. Bitarna kan flyttas och placeras var som helst på klockans ram, allt utifrån användarnas egna önskemål och dygnsrytm.

De olika färgfälten underlättar möjligheten att indikera var på klockans “tidsrymd” olika händelser skall ske. Färgfälten kan även varieras i längd.