Beställa

Så här kan du beställa Pajala klockan. Komplett info och vi ska ta kontakt med dig till bekrafta.

Beställarens namn
Telefon nummer
E-post
Hur många klockan vill ni?
 

Vi ska ta kontakt med dig inom 2 dagn.