Om Klockan

Olikfärgade löstagbara bitarPajala klockan är ett utomordentligt hjälpmedel för begåvningshandikappade, äldre människor och barn som har svårt med tidbegreppet.

Klockan är 35 cm diameter. Den har en timvisare som går ett varv på 24 timmar, dvs ett varv per dygn. Sekundvisaren symboliserar “tidens gång” samt att klockan fungerar. För att undvika förväxling har Pajala klockan ingen minutvisare.

Timvisare som går ett varv på 24 timmarPå klockans ytterkant finns det 48 st olikfärgade löstagbara bitar. Varje bit representar en 1/2 timme. Bitarna kan flyttas och placeras var som helst på klockans ram.

Klick här att hämta PDF dokument om Pajalaklockan